[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

ท่องเที่ยว น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda)

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda)

ท่องเที่ยว น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) บรรยากาศที่เย็นๆ หนาวๆ อย่างยุโรปเหนือนั้น นับว่ามีความงดงามอย่างมากแถมยังน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันนั้นถือว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่มาเที่ยวยังดินแดนในแถบนี้กันเป็นจำนวนมาก

MORE ...