[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

เผยวิธี จัดฟันแบบใส invisalign ให้เหมาะกับคุณ !

idolsmiledental

เผยวิธี จัดฟันแบบใส invisalign ให้เหมาะกับคุณ !

เผยวิธี จัดฟันแบบใส invisalign ให้เหมาะกับคุณ ! การจัดฟันแบบใส เป็นการใส่เครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือจัดฟัน

MORE ...

จัดฟันบางนา: พฤติกรรมใกล้ตัว ที่ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟัน

idolsmiledental

จัดฟันบางนา: พฤติกรรมใกล้ตัว ที่ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟัน

จัดฟันบางนา: พฤติกรรมใกล้ตัว ที่ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟัน เชื่อว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยมีอาการเสียวฟันกันมาบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งท่านที่เคยมีอาการเสียวฟันจะทราบได้ว่า อาการเสียวฟันนี้ทำให้การรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มมีความยากลำบาก ส่งผลให้การใช้ชีวิตยากขึ้นไปอีกระดับ ซึ่งอาการเสียวฟันนี้ก็คือสัญญาณบอกเหตุเบื้องต้นเกี่ยวกับฟันหรือเหงือกของท่านว่ากำลังจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

MORE ...

ข้อแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ จัดฟัน

idolsmiledental

ข้อแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ จัดฟัน

ข้อแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ จัดฟัน การรักษาต่างๆไม่ว่าในทางการแพทย์หรือทางทันตกรรม ย่อมมีปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจรับการรักษา ผู้ป่วยจึงควรรับทราบและพิจารณาผลเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

MORE ...

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign

idolsmiledental

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการจัดฟันแบบใส Invisalign ก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษาและดุลยพินิจของทันตแพทย์ด้วยว่าจะทำการรักษาในรูปแบบใด ให้เหมาะสมกับช่องปากของคนไข้มากที่สุด

MORE ...